Zdjęcia

Odczyty wodomierzy.

 

Wodomierze główne w domach mieszkalnych odczytywane są przez pracowników Spółki co dwa miesiące. W pozostałych nieruchomościach     co 1 - 3 miesiące.


Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy inkasent na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

Jeżeli inkasent nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie.
Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.
Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy inkasent nie zastanie Państwa w domu.

Odczyty należy podawać do Wydziału Sprzedaży Spółki:

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 0913951120 w 5, fax: 0913951120

osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail: wikresko@o2.pl

Przy wysłaniu pocztą elektroniczną odczytu wodomierza prosimy podać następujące dane:

  • Imię i Nazwisko (lub nazwa firmy)

  • Adres (ulica nr domu/nr lokalu, miejscowość)

  • Kod klienta (z faktury)

  • Odczyt wodomierza głównego (wskazania z dokł. do 1 m3) Jeśli istnieją zamontowane podliczniki to prosimy również o podanie stanów podliczników 

Podaj odczyt e-mailem

Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi  00000 m3

inkasent Spółki  wystawia rachunki ale nie pobiera od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki!