Zdjęcia

Przyłączanie do sieci wod.-kan.

    Zawarcie umowy na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków należy poprzedzić wystąpieniem o „ Wniosek o warunki techniczne przyłączenia”.  Na podstawie wypełnionego „Wniosku” oraz dołączonej mapki gruntowej, aktu własności lub umowy wynajmu nieruchomości Zakład nasz wystawia w terminie ok. jednego tygodnia „Warunki techniczne przyłącza”.

     „Warunki techniczne przyłącza” wystawia się osobno dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych sanitarnych lub deszczowych.

    „Warunki techniczne przyłącza” ważne są przez okres dwunastu miesięcy od ich wydania.   W załączeniu wzory druków „Wniosek o warunki techniczne przyłączenia” dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.