Zdjęcia

Świadczone usługi

Spółka Wodociągi i Kanalizacje w Resku zajmuje się przede wszystkim poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem dla odbiorców usług wody pitnej oraz odbieraniem od nich i oczyszczaniem ścieków. Zadania te Spółka wykonuje tylko na terenie Gminy Resko. Zgodnie z Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania ścieków w Gminie Resko, Spółka ma obowiązek umożliwić każdemu zainteresowanemu przyłączenie się do sieci o ile pozwalają na to warunki techniczne, tj. usytuowanie nieruchomości, zdolności dostawcze istniejących urządzeń wodociągowych i zdolności przepustowe istniejących urządzeń kanalizacyjnych.

 

Pozostałe usługi świadczone przez Spółkę:

  •  wykonywanie zleceń w zakresie budowy remontów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  •  budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  •  wywóz nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym
  •  udrażnianie kanalizacji z wykorzystaniem urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji,

  • świadczenie usług w zakresie wynajmu transportu ciągnikowego oraz koparko-ładowarki